Õpetajate täiendkoolitus 2018-11-08T16:09:09+00:00

 

Õpetajate täiendkoolitus

See väljund on otseselt ja selgelt suunatud õpetajate professionaalse arengu heaks. Siin on välja toodud õpetajate täiendkoolituse õppekava mille eesmärk on toetada õpetajaid mõistmaks õpetamismudeli teoreetilist alust ja praktilisi väljundeid. Samuti suunata projekti käigus valminud tööriistade parimat rakendamist.   Antud väljund baseerub projekti partnerite kogemustele ajavahemikul 2016-2018, mil viidi läbi õpetajate täiendkoolitusi Eestis, Saksamaal, Poolas ja Rumeenias.

Käesolev dokument on suunatud õpetajakoolitusi läbiviivatele asutustele ja õpetajate koolitajatele. Selle eesmärk on kirjeldada kutseõppeasutuste õpetajatele mõeldud täiendõppe kursust, mille käigus tutvustatakse stsenaariumipõhist lähenemist lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamiseks.  Kuigi see on peamiselt suunatud õpetajate täiendkoolitusega tegelevatele asutustele, leiavad siit häid ideid ka õpetajakoolituse läbiviijad.

Lae alla dokument.