Kriteeriumid vajaduste analüüsiks ja hindamiseks 2018-11-08T16:04:09+00:00

 

Kriteeriumid vajaduste analüüsiks ja hindamiseks

See väljund sisaldab kolme töövahendit:

  • Töövahend 1 küsimustikud (paberkandjal/online) kutseõppurite (esmane sihtgrupp) ja kutseõpetajate (teisane sihtgrupp) jaoks
  • Töövahend 2 intervjuu küsimustik kutseõpetajatele
  • Töövahend 3 abivahend hindamaks küsimustike ja intervjuude tulemusi

Lisaks sisaldab see projekti alguses läbiviidud vajaduste analüüsi, mille käigus tehti kindlaks eri riikide kutseharidussüsteemis ning õpetajate koolituses kasutatavad väljenduslaadid.

Lae alla dokument.