Atelier pentru profesori 2018-11-08T15:51:16+00:00

 

Atelier pentru profesori: Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională

Acest produs este dedicat direct și explicit dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin prezentarea curriculumului unui curs de formare continuă, care are ca scop sprijinirea profesorilor în a stăpâni fundamentele teoretice și implicațiile practice ale modelului propus, precum și pentru a utiliza cât mai eficace setul de instrumente realizate în cadrul proiectului.

Publicația se bazează pe experiențele partenerilor de proiect în perioada 2016-2018, când au fost organizate ateliere de lucru de către organizațiile formatorilor de cadre didactice implicate în implementarea proiectului în Estonia, Germania, Polonia și România.

Prezenta publicație se adresează instituţiilor de formare a profesorilor și formatorilor de cadre didactice. Scopul său este de a prezenta descrierea unui curs de formare continuă propus pentru profesorii din învățământul profesional care doresc să integreze lectura și scrierea într-o abordare bazată pe scenarii pentru a dezvolta competențele de literație ale elevilor în cadrul programului lor de educație și formare profesională. Deși vizăm în primul rând organizațiile care furnizează formare continuă pentru cadre didactice, considerăm că publicația de față poate fi relevantă și pentru instituțiile de formare inițială a profesorilor.

Descărcați documentul.