Stsenaariumid 2018-11-08T16:08:02+00:00

 

Stsenaariumid

Materjal sisaldab näidisstsenaariumite komplekti erinevatelt elualadelt, mis on tihedalt seotud kutsekoolides õpetavate erialadega.  Kogumikus olevad stsenaariumid on erineva erialase taustaga ning neis olevad ülesanded arendavad paralleelselt nii lugemis- kui kirjutamisoskusi. Stsenaariumid on eeskujuks ja abiks õpetajatele analoogsete harjutuste loomiseks. Stsenaarium on kasulik õppevahend, mida õpetaja (sõltuvalt ainest) saab muuta vastavalt oma vajadustele ning  õpilaste oskustele.

Näidisstsenaariumid töötati välja rahvusvahelise projektimeeskonna kogemuse ja koostöö põhjal. Seetõttu on need kergesti kohandatavad ja rakendatavad kutsehariduse valdkonnas.

Lae alla dokument.