Warsztaty 2018-11-08T16:21:36+00:00

 

Warsztaty dla nauczycieli: zintegrowane rozwijanie umiejętności czytania i pisania  w kształceniu i szkoleniu zawodowym – praca ze scenariuszem (ang. Workshop for teachers)

 

Ta publikacja projektu bezpośrednio dotyczy rozwoju zawodowego nauczycieli. Prezentuje przykładowy program szkolenia (warsztatów), którego celem jest wsparcie nauczycieli w zrozumieniu podstaw teoretycznych i praktycznych podejścia projektu, a także przygotowanie do wykorzystania proponowanego zestawu narzędzi edukacyjnych w codziennej pracy nauczyciela. Ten rezultat opiera się na doświadczeniach partnerów projektu zdobytych w latach 2016-2018 oraz wniosków z przeprowadzonych warsztatów na temat zintegrowanego rozwijania umiejętności czytania i pisania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Warsztaty te zostały przeprowadzone przez trenerów zaangażowanych w realizację projektu w Estonii, Niemczech, Polsce, Rumunii i Szwajcarii. Uczestniczyli w nich nauczyciele ze szkół i organizacji edukacyjnych z wszystkich wymienionych krajów.

 

Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem publikacji jest zaprezentowanie propozycji warsztatów dotyczących zintegrowanego wspierania czytania i pisania w nauczaniu opartym o scenariusze. Uczestnicy warsztatów mogą nabyć/poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji czytania i pisania swoich uczniów. Chociaż z założenia adresatem publikacji są organizacje zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem nauczycieli, pozostałe instytucje edukacyjne mogą uznać tę publikację za przydatną.

Pobierz dokument.