Raamistik 2018-11-08T16:02:38+00:00

 

Raamistik

Raamistik on välja töötatud haridusteadlaste, õpetajakoolitajate ning kutseõppeasutuste õpetajate poolt. See põhineb teaduslikele allikatele ning õpetajakoolituse ja kutsekoolide praktilistele kogemustele. Raamistik selgitab didaktilis-metoodilisi põhimõtteid, mis on vajalikud integreeritud lugemis- ja kirjutamisoskuse toetamise rakendamiseks. Välja on toodud ka lugemis- ja kirjutamisoskuste ühise arendamise eelised. Raamistik on projekti teoreetilise aluseks. Kõik teised väljundid lähtuvad raamistikust. Raamistik annab teadusliku taustainformatsiooni, mis on oluline projekti sisuliseks mõistmiseks ja rakendamiseks.

Lae alla dokument.