Juhised 2018-11-08T16:06:53+00:00

 

Juhised

Juhised on loodud haridusteadlaste, õpetajate koolitajate ning kutseõppeasutuste õpetajate poolt.  Neid on testinud õpetajad ja kohandatud vastavalt õpetajate tagasisidele. Juhistes on välja toodud stsenaariumipõhise õppe tähtsus ning stsenaariumite koostamise põhimõtted.  See annab olulist teavet, kuidas õppeprotsessides omavahel integreerida lugemist ja kirjutamist. Juhised põhinevad lugemis- ja kirjutamisoskuse toetamise kontseptsioonil, uuringutulemustel ja projekti käigus saadud kogemustel koostööst nii kutseõppurite kui õpetajatega. Seega annab see selge struktuuri ainetundide planeerimiseks ning kirjutamis- ja lugemisoskuste arendamieks.

Lae alla dokument.