Scenariusze 2018-11-08T16:19:06+00:00

 

Materiały do nauki czytania i pisania oparte na pracy ze scenariuszem (ang. Scenario materials)

 

Publikacja zawiera zestaw scenariuszy do wykorzystania podczas zajęć z przedmiotów zawodowych. Zawiera scenariusze dotyczące różnych zawodów. Scenariusze uwzględniają zadania z zakresu czytania i pisania, które mogą służyć, jako przykłady dla nauczycieli tworzących swoje własne scenariusze. Scenariusz ma być przydatny jako narzędzie edukacyjne, które nauczyciel może modyfikować uwzględniając potrzeby i umiejętności grupy oraz nauczany przedmiot.

Przykłady scenariuszy zostały opracowane na podstawie doświadczeń  międzynarodowego zespołu projektowego i pozostałych osób współpracujących w ramach projektu. Proponowane narzędzia, z założenia mają być łatwe do zaadaptowania i wykorzystania w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Pobierz dokument.