Teoria 2018-11-27T17:11:54+00:00

Założenia teoretyczne: schemat pracy ze scenariuszem – zintegrowane wsparcie w zakresie czytania i pisania w kształceniu zawodowym (ang. Framework)

Publikacja ta została opracowana przez specjalistów zajmujących się nauczaniem, w tym nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz trenerów doskonalących nauczycieli. Powstała w oparciu o wyniki badań naukowych i doświadczeń nauczycieli szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego. Schemat pracy ze scenariuszem przybliża metody pracy niezbędne do pomyślnego wdrożenia zintegrowanego wsparcia uczniów w zakresie czytania i pisania. W publikacji przedstawiono obszary wymagające wspomagania czytania i pisania oraz zalety podejścia zintegrowanego. Schemat pracy ze scenariuszem to teoretyczna podstawa projektu. Wszystkie inne rezultaty powstały w oparciu o ww. publikację. „Schemat pracy ze scenariuszem” zapewnia zaplecze teoretyczne niezbędne do zrozumienia i wdrożenia podejścia proponowanego przez partnerów projektu ReWrVET.

Pobierz dokument