Analiza i ewaluacja 2018-11-08T16:16:19+00:00

 

Zestaw narzędzi do analizy potrzeb uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do ewaluacji ich umiejętności czytania i pisania (ang. Needs analysis & evaluation instuments)

 

Ta publikacja zawiera trzy produkty:

  • produkt 1: kwestionariusz dla uczniów i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (dostępny także online),
  • produkt 2: wytyczne dotyczące przeprowadzenia wywiadu z nauczycielami na temat podejścia
  • produkt 3: narzędzia do oceny produktów 1 i 2.

Ponadto publikacja odnosi się do analizy potrzeb, która została przeprowadzona na początku realizacji projektu, celem zidentyfikowania potrzeb w zakresie zintegrowanego wspierania umiejętności czytania i pisania w kształceniu i szkoleniu zawodowym w  krajach partnerskich.

Pobierz dokument.