Proiectul 2018-10-22T20:19:42+00:00

Proiect Erasmus+, KA2: Parteneriat strategic Integrarea competențelor de lectură și scriere în învățământul profesional

 

Septembrie 2015 – August 2018,  Contract nr. VG-SPS-RP-15-36-013584

 

Acest proiect dezvoltă un concept inovator de promovare a integrării competențelor de citire și scriere în învățământul profesional, adaptate la nevoile specifice diferitelor țări partenere.

Integrat înseamnă că sarcinile de citire și scriere sunt incluse în scenarii didactice autentice sau semi-realiste legate de viitoarea profesie a elevilor. Proiectul se axează pe promovarea unui efect de învățare mai durabil, deoarece promovează abilitățile receptive și productive ale limbajului scris și folosirea efectelor de transfer între cele două competențe. Folosind scenarii, elevul dobândește atât competențe legate de conținut, cât și de citire / scriere într-un mediu de învățare motivant. Partenerii proiectului sunt din domeniul Științelor Aplicate, Instituții de formare continuă pentru profesori și școli profesionale. Astfel sunt luate în considerare aspecte esențiale de predare și învățare.

 

Grupul țintă

Elevii sunt grupul-țintă principal, datorită faptului că mulți elevi din școlile profesionale dispun de instrumente și strategii foarte limitate în ceea ce privește citirea și scrierea unui text. Învățarea în general, dar și învățarea disciplinelor specifice este dificilă dacă elevii au abilități inadecvate de citire și scriere. Grupul țintă secundar sunt profesorii din școlile profesionale. Cadrul de promovare integrată a abilităților de citire și scriere ca parte a proiectului îi ajută pe aceștia să-și sprijine elevii în dobândirea competențelor necesare.

 

Produsele proiectului

Activitățile proiectului

Dezvoltarea unei metode practice de analiză a nevoilor grupului țintă primar și secundar. Proiectarea unei promovări integrate a abilităților de citire și scris, ținând seama în același timp de nevoile grupului țintă primar și secundar. Realizarea cadrului pentru profesorii participanți, adaptarea la circumstanțele specifice țării. Crearea de unități de învățare modulare și materiale necesare lecției (scenarii didactice). Implementări și revizuiri ulterioare ale unităților de învățare și ale materialelor utilizate în lecție. Implementarea scenariilor în școlile profesionale participante. Schimbul reciproc de experiență pentru profesorii participanți. Pentru descrierea detaliată a produselor proiectului și a documentelor, vă rugăm să accesați rezultatele.